CONJUR PER A MIRAR D'APROVAR UN EXAMEN SENSE ESTUDIAR


Ai, Verge Santa,
Verge Santa!
Per què sóc tan manta?

Ai, Déu meu,
Déu meu!
estudiar és una creu!

Aquesta assignatura

és massa dura,
aquesta prova
ve massa d'hora,
i jo no vull
emplenar aquest full.

No en sé res de res
i ho escric tot al revés.
Com costa
trobar una resposta!

Fes, Esperit Sant,
Esperit Sant,
un miracle ben notable;
i miraculosament,
tots diran:
"Excel·lent,
és excel·lent!"

JOSEP M. SALA-VALLDAURA, dins Disfresses

RECURSOS I WEBS PER REPASSAR ORTOGRAFIA:


ortog.jpgACTIVITATS REFORÇ D'ORTOGRAFIA (OBLIGATÒRIES PER ALS ALUMNES SUSPESOS)

Totes les activitats s'han de fer a la llibreta.

1. La vocal neutra (activitats 7, 8, 11 i 12): La vocal neutra.pdf

2. Les vocals o/u àtones (activitats 13, 14, 15, 16 i 18): Les vocals o,u àtones.pdf

3. El diftong i el hiat (activitat 4): hiat i diftong.pdf

4. Les grafies g i j (activitats 38, 39, 41 i 42): grafies j,g.pdf

5. Les grafies X, IX, TX i IG (activitats 43, 45 i 46): grafies x,ix; tx,ig.pdf

6. L'accentuació I (activitats 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11): Accentuació.pdf
Comunitat i servei.pngCOMUNITAT I SERVEI: CORRECTORS D'ORTOGRAFIA

Els "correctors" s'encarregaran de corregir les activitats obligatòries dels alumnes suspesos (o amb notes molt baixes) d'ortografia. Una vegada corregides, els hi explicaran els erros comesos i les regles ortogràfiques corresponents a cada activitat. Finalment, les activitats corregides seran revisades per la professora.

LLISTAT D'ALUMNES QUE PODEN FER DE CORRECTORS:Relat breu Coca-Cola.png